nl|fr

Moderne technologie laat ons milieuvriendelijk wassen

Wasserij St. Roch - MilieuDankzij Wasserij St. Roch kan u ook milieuvriendelijk wassen in Halle. Zoals steeds meer bedrijven kiest ook St. Roch ervoor te werk te gaan met respect voor de natuur. Via technologische vooruitgang en enkele slimme keuzes is St. Roch erin geslaagd zijn ecologische voetafdruk stevig terug te dringen.

Milieuvriendelijke technologie om water te besparen

De beschikbare technologieën helpen ons een handje om op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier te wassen. De wastunnels van Wasserij St. Roch zijn uitgerust met de best beschikbare technieken om spoelwater intern opnieuw te gebruiken. Warmtewisselaars recupereren warmte uit het afvalwater na het reinigingsproces en tot 40% van dit afvalwater kunnen we opnieuw gebruiken, nadat dit door onze waterzuiveringsinstallatie gegaan is. Dit alles gebeurt steeds volgens de geldende hygiënenormen, dat spreekt voor zich.

Wassen zonder stoom

Maar Wasserij St. Roch is ook een wasserij die zonder stoom werkt. Doordat we geen stoom moeten transporteren, treedt hier geen energieverlies op. Deze energiebesparing draagt bij tot een vermindering van de belasting op het milieu en maakt dat de wasserij zo zuinig mogelijk is.

Kiest u ook liever voor milieuvriendelijk wassen van uw werkkledij? Dan kan u bij ons in Halle terecht. Neem dan meteen contact op met onze wasserij in Vlaams-Brabant.

Back to Top